Blanka Hovorková

bileblaho@gmail.com

facebook.com/bile.blaho

tel.: +420 603 958 123

www.instagram.com/bileblaho