Souhlas se zpracováním osobních údajů.

1. Udělujete tímto souhlas provozovateli e-shopu Blance Hovorkové Maříkové, se sídlem:
K Voškovu 103, Zadní Třebaň, IČ: 15068277, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní
údaje:
- jméno a příjmení
- název společnosti
- adresu
- e-mail
- telefonní číslo


2. Jméno, příjmení, název společnosti, adresu, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za
účelem vyřízení Vaší objednávky a případné nezbytné komunikace. Tyto údaje budou
Správcem zpracovány po dobu 5 let.


3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na
kontaktní údaje provozovatele e-shopu.


4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.


5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto
údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018